Boom/Struik van de week: Hibiscus

De tuinhibiscus (Hibiscus syriacus) is een struik die in de nazomer begint te bloeien en dat blijft doen tot oktober. Het is een struik die opvalt omdat het één van de weinige struiken is die zo laat in bloei staat. Daar komt bij dat de bloemen talrijk zijn, kleurig en groot. Je ziet, wit, paars en roze. De tuinhibiscus is een opvallende verschijning, een aandachttrekker. Dat is wellicht ook de reden dat je hem in toenemende mate ziet, is mijn indruk.

De struik is al lang in cultuur en staat bekend onder verschillende namen: Chinese roos, tuinhibiscus. De officiële Nederlandse naam is altheastruik. Hij behoort tot de kaasjeskruidfamilie, waartoe ook heemst, het klein en groot kaasjeskruid behoort. De verwantschap is nog het duidelijkst te zien bij de vruchten, dat zijn van die keurige ronde doosjes met vijf slippen waarin de zaden netjes in een kring liggen. Die zaden hebben met enige fantasie de vorm van een Goudse kaas. Er zijn vele soorten hibiscus op de wereld; bijna uitsluitend in de tropen en streken met een mediterraan klimaat. Bij ons zie je alleen de altheastruik. De verschillende kleuren zijn alle kweekproducten en vormen rassen binnen dezelfde soort.

Enkele jaren wist ik niet dat de altheastruik ook verwilderd voorkwam, totdat ik hem in Breda langs het spoor tegenkwam ter hoogte van de overgang Oosterhoutse weg. In de Verspreidingsatlas van FLORON zie je dat hij vooral aanwezig is in de Randstad en het Westen van Brabant. Het is een inburgerende plant. Van de insecten zijn het vooral hommels die erop vliegen.

De naam wetenschappelijke geslachtsnaam ‘hibiscus’ is de oude Griekse naam voor heemst. Een soort uit dezelfde familie. De soortaanduiding ‘syriacus’ betekent ‘uit Syrië’. De term ‘althea’ betekent ‘geneesmiddel’. Ook dit heeft weer te maken met de toepassing van heemst als geneesmiddel, maar niet zoveel met de struik waar het hier om gaat.

Door: Aad van Diemen (tekst en foto’s)

Hibiscus Syriacus