Droogte op de Galderse Heide

Als regelmatige bezoeker van de Galderse Heide valt me op dat de vegetatie steeds meer begint te kraken onder mijn voeten. Langs de oevers van de bijna en ook geheel droge poelen kom je wat jonge kikkertjes en padden tegen. Ze zijn op tijd kwakbol-af. De salamanderlarven hebben hopelijk hun kieuwen al ingewisseld voor longen. Maar helaas hebben niet alle waterorganismen de gave om zich aan te passen aan een droge omgeving.

Elk nadeel heb z’n voordeel: als troost kiemen er nu ‘leuke’ planten op de nu nog vochtige oevers. Voor zolang het duurt. Maar……. de klokjesgentianen staan toch prachtig te bloeien.

Tekst en foto’s: Erik van der Hoeven

Watrelepeltje
Waterlepeltje
Verdroogde poel
Klokjesgentiaan
Verdrogende poel