Verslag 2017 Vissenwerkgroep

2017 –  JAAROVERZICHT VISSENWERKGROEP
In 2017 heeft de vissenwerkgroep Mark en Leij/KNNV Breda het bekenstelsel van de Bavelse Leij gemonitord. Daarbij horen de beken Bavelse leij, Broekloop en Valkenbergse Leij. De werkgroep heeft op verschillende plekken gevist zoals op drie locaties in het Bavelse Leij park, langs de Geertsbroekseweg, de Bavelselaan en de vistrap Bieberg.
Daarbij zijn baarzen, bermpjes, kleine modderkruipers, rivierdonderpadden, riviergrondels, ruisvoorns, snoeken, tiendoornige stekelbaarsjes, windes en zeelten gevangen. De afmetingen varieerde van één centimeter tot exemplaren van meer dan 30 centimeter.
Helaas had de werkgroep halverwege het jaar last van de droge zomer; verschillende beoogde vislocaties stonden droog. Hierdoor hebben we een paar keer niet kunnen inventariseren.
Opvallend dit jaar waren de kleine modderkruipers die gevangen werden in de bovenstroom van de Bavelse Leij ter hoogte van de stapstenen in het Bavelse Leij park. Nog niet eerder waren er kleine modderkruipers aangetroffen zo ver stroomopwaards.
Op die plek werd ook de grootste vis van het seizoen gevangen: een prachtige zeelt (zie foto).
Ook heeft de vissenwerkgroep dit jaar aan enkele activiteiten mee gedaan zoals de cursusdag zoetwatervissen (georganiseerd door RAVON en het Waterschap Brabantse Delta), de Boomfeestweek en de Week van ons Water (beide georganiseerd door de Gemeente Breda) en is er gevist met twee scoutinggroepen.
2018 staat in het teken van de Turfvaart, Bijloop en Kerselsche beek. Vanaf half april zal de vissenwerkgroep om de week op maandag avond weer in het water staan.