Lezingen en excursies

Lezing Natuurbehoud en -ontwikkeling in de gemeente Breda

Op de ledenmiddag van 2 oktober houd Raymond van Breemen een lezing over de ontwikkelingen in de gemeente Breda. Deze lezing is toegankelijk voor alle leden van de KNNV Breda

Lezing Bodemleven - 30 maart 2021

Lezing Bodemleven - 30 maart 2021

Op de avond van de jaarvergadering van 30 maart 2021 hebben we een lezing gepland van Marc Siepman met als thema “Bodemleven”.

Al wat nieuwsgiering?
kijk een op de website van Marc Siepman