Mossenwerkgroep

Coördinator van de mossenwerkgroep Erik-Jan Beenackers

Over Erik-Jan: ik woon in Molenschot en ben van 1969. In mijn vrije tijd ben ik redelijk actief met het inventariseren van planten, nachtvlinders, mossen en korstmossen en loop vaak mee met de KNNV plantenwerkgroep en mossenwerkgroep.

Elke maand een middag op zoek naar mossen

We gaan elke maand een zaterdagmiddag op zoek naar mossen in natuurgebieden rond Breda.  
Aansluitend hebben we dan een woensdagavond waarop we de verzamelde mossen nader bekijken, determineren en bespreken. Hierbij maken we gebruik van binoculairs, een microscoop en veel mossenflora’s.  Deze bijeenkomsten vinden plaats in een van de leslokalen Boerderij Wolfslaar en dienen vooral voor het uitwisselen van kennis. Soms zal er een bepaald thema belicht worden. Ook vondsten vanuit andere, individuele, excursies  komen dan aan de orde.

Extra activiteiten

Ten aanzien van de locatie zijn we aan het kijken voor welke gebieden er vanuit de Gemeente Breda of Staatsbosbeheer belangstelling is om een inventarisatie uit te voeren waarbij het dan de bedoeling is om een kilometerhok en/of gebied te inventariseren op de aanwezige mossen en eventuele korstmossen.

De microscopie-avonden doen we gezamenlijk met de werkgroep microscopie.

Plaats: Bezoekerscentrum Wolfslaar, Wolfslaardreef 95 in Breda

Meer informatie over de mossenwerkgroep en data vind u hier.

Contact

Wil je meer weten over de mossenwerkgroep Breda? Of wil je een keer meedoen met een van onze excursies of werkgroep-avonden? Stuur dan een mailtje naar breda@knnv.nl.  Je krijgt dan informatie over waar we gaan inventariseren en hoe laat. Onze activiteiten worden ook vermeld in de agenda van KNNV Breda.

Verslagen en berichten:

Verslag mossenwerkgroep 2023

Planning 2023/2024

Jaarverslag werkgroep Mossen 2021

Verslag Mossenwerkgroep 2019/2020

Foto’s: Colinda van Meer

Sikkelmos
Wintermos
Eendagsmos
Oermos