Vlinderwerkgroep

Dagvlindertellingen:

De dagvlindergroep bestaat uit een tiental leden van IVN en/of KNNV die zich bezighouden met het waarnemen van vlinders volgens de Dagvlindermonitoring van de Vlinderstichting. Bij goed weer, gedurende de maanden april tot en met september tellen ze elk wekelijks gedurende ongeveer een uurtje dagvlinders op hun vastgelegde route (de ‘vlinderroutes’). De resultaten worden ingevoerd in de database van de Vlinderstichting, die hierdoor niet alleen landelijk en lokaal de stand van de vlinderpopulatie kan bijhouden, maar ook het verloop ervan. Ook de Ecologische dienst van de gemeente Breda is daarin geïnteresseerd. Overheden en natuurorganisaties kunnen o.a. aan de hand van die gegevens eventuele beheermaatregelen treffen.

Heideblauwtje

• Fotografie
Tijdens de tellingen worden soms ook foto’s gemaakt, zogenaamde registratiefotografie, om later, bij twijfel, met behulp van een determinatiewerk definitief uitsluitsel te krijgen over een bepaalde soort.
Weer anderen fotograferen deze prachtige insecten enkel en alleen voor de schoonheid van de foto en trekken er daarvoor soms al voor dag en dauw op uit. Door de ochtendkou bewegen de vlinders namelijk niet of nauwelijks en zijn dan gemakkelijker te fotograferen. Soms zelfs met dauwdruppeltjes als extraatje, wat een prachtig resultaat oplevert.

• Inventarisatie
Ook kan op verzoek van een terreinbeherende organisatie of overheid een bepaald gebied op projectmatige basis geïnventariseerd worden. De gegevens worden dan verwerkt in een verslag aan de opdrachtgever. In feite wordt dan de nulmeting verricht en het effect van beheermaatregelen vastgesteld.

Nachtvlindertellingen:

Eens per maand worden op een mooie avond nachtvlinders geïnventariseerd met behulp van nachtlamp en wit scherm. In 2022/23 werd o.a. de Galderse Heide en Boswachterij Dorst bezocht.

Hier vind u de soorten zijn van de bezoeken in boswachterij Dorst.

Meedoen?

Als u belangstelling heeft en een keer vrijblijvend mee wilt doen en/of ook zelf een vlindertelroute wilt lopen, neem dan even contact op.
Coördinator: Jan Woolderink, e-mail: breda@knnv.nl.

Maantandvlinder