Libellen cursus 2022

Basiscursus libellen 2022

Voor wie?

De cursus is bestemd voor iedereen die meer over libellen en juffers wil weten. Het gaat over het gedrag van libellen en over de herkenning van soorten.

Aan het eind van de cursus ken je de meest voorkomende libellen en weet je voldoende om zelfstandig aan de slag te gaan met het waarnemen van libellen. Dat is nodig: libellen inventariseren is belangrijk.

Programma

 – Algemene inleiding, ecologie en levenscyclus

 – Libellen en hun relatie tot de omgeving.

 – Herkenning van soorten

 – Libellen in de Baronie van Breda.

 – Inventariseren van libellen

De cursus wordt gegeven door ervaringsdeskundigen met libellen:

– Gerdien Bos van de Vlinderstichting,

– Raymond van Breemen, Gemeente Breda                                                               

– Jeroen Stoutjesdijk,  KNNV-Breda

De cursuscoördinator is Jan Woolderink

Data

Er zijn twee lesavonden, van 19.30 – 21.45 uur:

– Maandavond 9 mei: Gerdien Bos, Vlinderstichting

– Woensdagavond 3 augustus: Raymond van Breemen, Gemeente Breda

Na elke lesavond zijn er een of twee excursies op een zaterdagochtend, van 10.30 -12.30 uur

– 14 mei en/of 28 mei

– 6 augustus en/of 13 augustus.

Bij slecht weer of als het anderszins nodig is worden er extra excursiedata gepland in overleg.

Plaats
Bezoekerscentrum Wolfslaar, Wolfslaardreef 95, 4834 SN  Breda

Kosten

De cursus kost

€ 17,50 voor KNNV-leden en

€ 22,50 voor niet-leden.

Koffie en thee zijn gratis.

De cursuskosten te voldoen na bevestiging van de aanmelding op bankrekening

NL94 INGB 0001 0709 54 t.n.v. KNNV, afdeling Breda.

Aanmelding

Stuur een e-mail met uw gegevens naar  breda@knnv.nl   onder de vermelding dat u wilt deelnemen aan deze libellencursus of neem contact op met het secretariaat KNNV-Breda,

Hortensiastraat 4b, 4818GM Breda (06 538 903 09)

Graag vermelden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en titel cursus.Het maximum aantal deelnemers is 15.