Paddenstoelenwerkgroep

KNNV paddenstoelen werkgroep 2022

Hoewel het op moment van schrijven nog erg droog is  valt er wellicht in september toch weer voldoende regen om weer te beginnen met de Paddenstoelenwerkgroep. Laten we starten op 21 september en dan weer elke woensdag daarna op een tevoren afgesproken plaats (mocht het droog blijven dan stellen we deze datum uit).

Dit jaar staat eind september bij de Mycologische Vereniging de Vliegenzwam in de spotlights. De activiteiten daarvoor zijn geconcentreerd op 24 september 2022. Als werkgroep doen we daar natuurlijk aan mee. Het is de bedoeling dat bij elke vondst ook de boomsoort (bijvoorbeeld: Berk, Zomereik, Beuk, Grove den en Fijnspar) wordt genoteerd.  Dat kan via OBSMAPP of enig ander invoer programma. Het is een herhaling van de vraag naar waarnemingen in 1991 en 2000 wat vele duizenden waarnemingen heeft opgeleverd.

Het is verder de bedoeling van de werkgroep om aan te sluiten bij de 0-meting van de Galderse heide. De gemeente Breda wil deze een  opknapbeurt te geven en in dat kader graag weten welke paddenstoelen er vóór de herstelwerkzaamheden staan.  In 2021 zijn we hier al eens geweest en dat leverde aardige waarnemingen op zoals de Tweekleurige trechterzwam, Gewone melksteelmycena, Dennenmycena, Esdoornvlekkenzwam, Broze russula (var. fragilis) en Broze russula (var. gilva).

Enkele jaren na de opknapbeurt wordt de inventarisatie herhaald.

Als we de Galderse heide voldoende hebben bekeken, dan denken we dat de oude lanen in het Mastbosch ook zeker een bezoek waard zijn.

.

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor de activiteiten van de werkgroep laat het even weten via een mail naar piet.van.iersel@planet.nl of jarovers@ziggo.nl dan plaatsen we je op de mailinglijst voor de activiteiten.

Piet van Iersel en Jacques Rovers

Verslagen en berichten:

Oranje Populierboleet, Haagse Beemden Breda
foto: Martijn Klaassen