Vissenwerkgroep

De vissenwerkgroep is een gecombineerde werkgroep van de natuurvereniging Mark en Leij en de KNNV Breda. De werkgroep is actief in de wateren in het gebied van de Baronie met de focus op de bovenstroompjes van de beek de Mark. Doel van de werkgroep is onderzoek naar de verspreiding van vissoorten en gerelateerde aqautische fauna. Inventarisatie wordt uitgevoerd met behulp van steeknetten waarbij vissen worden achtergehouden in tonnen. Na de telling worden de vissen terug gezet op de vindplaats. Er wordt om de week op maandag avond geschept.

De coördinator van de werkgroep vissen is Jeroen Stoutjesdijk.

Verslagen en berichten:

Verslag 2017

Verslag 2018 en programma 2019