Verslag 2018 Vissenwerkgroep

2018 Verslag vissenwerkgroep Mark en Leij en KNNV Breda

In 2018 zijn de leden van de vissenwerkgroep Mark en Leij en KNNV Breda 12 keer op stap geweest en hebben in totaal 477 vissen gevangen en op naam gebracht.


Tabel 1. Overzicht vangsten vissenwerkgroep Mark en Leij en KNNV Breda in 2018
Er is vooral gevist in de Turfvaart/Bijloop en de Galdersebeek. 

Topavonden waren 18 juni, 16 juli en 10 september en 18 juni met respectievelijk 81, 99 en 83 vissen.
Het gemiddeld aantal deelnemers per visavond bedroeg 5 met een uitschieter op 10 september. Op deze avond waren er 8 vissers komen opdagen. Op die dag is de Galdersebeek bij Daasdonk onderzocht. Opvallend hier was het grote aantal Zonnebaars, eigenlijk de enige plaats waar deze exoot in zo sterke mate is gevonden.
De meest aangetroffen vis was het Bermpje met ruim 30% van het totaal op ruime afstand gevolgd door Riviergrondel met ca 20%. Snoek nam ongeveer 10% voor zijn rekening, gevolgd door Tiendoornige stekelbaars en Zonnebaars, beide 7%. De overige soorten waren voor slechts 5% of minder vertegenwoordigd.
Top 3 van meest soortenrijke visplaatsen waren Bijloop (Bijloopwegje), Galdersebeek (Daasdonk) en Turfvaart (Sintelweg).

Programma 2019.

De vissenwerkgroep gaat in 2019 aan de slag in ’t Merkske. Eerste avond: maandag 9 april, verzamelen om 19.30 u bij kerk Ulicoten
Daarna in principe iedere twee weken.
Heb je belangstelling. Stuur een mail naar Jeroen Stoutjesdijk e-mailadres: jeroen-stoutjesdijk@hotmail.com en je ontvangt bericht over plaats en tijd.

Jeroen Stoutjesdijk, coördinator werkgroep vissen van KNNV Breda en Natuurvereniging Mark en Leij