Nieuwsbrief

De nieuwsbrieven van KNNV afdeling Breda verschijnen 4-6 keer per jaar.
Alle leden krijgen de Nieuwsbrief per e-mail. Een beperkt aantal leden ontvangen de Nieuwsbrief per post.

Niet-leden kunnen de nieuwsbrief per email aanvragen. Stuur daarvoor een mail aan: secretaris@breda.knnv.nl

De meest recente nieuwsbrief is ook hier te vinden.

De nieuwsbrieven van 2024 zijn:

Februari 2024

Oudere nieuwsbrieven kunt u aanvragen bij het secretariaat: secetaris@breda.knnv.nl