Cursus wilde planten

Dit jaar (2021) bieden we weer een basiscursus wilde planten aan, wel met zoveel mogelijk fysieke toelichting. We starten met een opdracht die individueel of door een tweetal wordt uitgevoerd, vervolgens komen we bij elkaar, bespreken de opdracht, geven uitleg over een aantal botanische begrippen en oefenen met determineren. De nadruk ligt dus op veel zelf oefenen. We streven naar 6 fysieke bijeenkomsten met de aftrap op 24 maart en daarnaast drie excursies. Mocht het door Corona nog niet allemaal lukken dan schakelen we weer geheel of gedeeltelijk over op de digitale vorm. We komen er dan nog uitgebreider op terug.

Hieronder staan de data in 2021.
De lesavonden zijn telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur in het duurzaam leslokaal van Boerderij Wolfslaar in Breda.
De veldexcursies zijn op de zaterdagochtend zijn van 9.30 uur tot 12.30 uur.

24-03-21woensdagaftrap cursus wilde planten
21-04-21woensdagles 1 cursus wilde planten
19-05-21woensdagles 2 cursus wilde planten
29-05-21zaterdagexcursie 1 wilde planten
23-06-21woensdagles 3  cursus wilde planten
03-07-21zaterdagexcursie 2 wilde planten
25-08-21woensdagles 4 cursus wilde planten
28-08-21zaterdagexcursie 3 wilde planten
22-09-21woensdagles 5 cursus wilde planten

Deelnemers die in 2020 de digitale cursus hebben gevolgd bieden we de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de plantenwerkgroep. Elke dinsdagavond gaan we op stap. Op deze avonden zullen we zorgen voor extra aandacht en toelichting. Een of meerdere leden van de leden van de plantenwerkgroep zullen de begeleiding voor beginnende floristen op zich nemen. Dus cursisten van 2020 aarzel niet om met ons contact op te nemen via plantenwerkgroep@breda.knnv.nl  .

Jacques Rovers, coördinator plantenwerkgroep

Cursusplaats: Breda
Kosten: Euro 70,- voor leden / 80,- voor niet-leden
Contactpersoon: Jacques Rovers

Bijlage: basiscursus wilde planten

Cursus materiaal: Opdrachten, Syllabus en Veldgids