Libellenwerkgroep

Er is nog geen echte werkgroep: het is een groepje mensen met belangstelling voor libellen die meer kennis willen opdoen.
In 2020 hebben geen activiteiten plaatsgevonden, maar het doel is daarmee weer te beginnen in 2021.
Jeroen Stoutjesdijk loopt vanaf begin mei op een zaterdag in de maand met belangstellenden van 11 uur tot 13 uur een libellenrondje door het gebied Wolfslaar. We kijken welke soorten we tegenkomen en proberen ze te determineren met het doel de soorten te leren kennen.
Het doel is ook om een beeld te krijgen van het verschijnen en verdwijnen van de soorten in de loop van het seizoen en natuurlijk ook om voor het gebied nieuwe soorten te ontdekken.

Zodra dat kan stellen we een lijstje met data vast.
Wil je meedoen en telkens een bericht krijgen? Stuur een e-mail naar breda@knnv.nl .