Plantenwerkgroep

Wie zijn wij?

Een enthousiaste groep plantenliefhebbers die het leuk vinden om wekelijks op zoek te gaan naar wilde planten. De groep  bestaat uit een vaste kern van rond de 15 personen. Sommigen lopen iedere week mee, sommigen wat meer incidenteel.

Wat doen we?

We gaan systematisch na welke wilde planten in de omgeving van Breda voorkomen. Systematisch wil zeggen dat we in elk km-hok alle daar voorkomende planten noteren. Bijzondere planten zoals Rode lijstsoorten of soorten die iets zeggen over de plaats waar ze groeien noteren we apart. Van deze nemen we ook nog eens het aantal en de coördinaten op. Door de opkomst van de smartphone  is het inventariseren een stuk eenvoudiger geworden. Werd tot voor enkele jaren alles op lijsten genoteerd, tegenwoordig voeren we alle planten ter plaatse in. Bij thuiskomst is alleen nog enige controle nodig en kan alles worden ge-upload naar de Verspreidingsatlas (www.verspreidingsatlas.nl).

Waar gaan we naar toe?

In de ruime omtrek van Breda wordt elk km-hok bekeken. We kijken in natuurgebieden  maar ook in het stedelijk gebied. Het onderzoeksterrein is zeer gevarieerd. Zo vertoeven we de ene week in de Binnenpolder bij Terheijden, de week daarna inventariseren we voor Staatsbosbeheer en de week daarop kijken we wat er tussen de stoeptegels groeit in de binnenstad van Breda. Ook na zo vele jaren vinden we iedere keer toch weer iets bijzonders of speciaals.

Bijzonderheden in natuurgebieden worden rechtstreeks doorgeven aan de betreffende instantie. Dat kan een zeldzame wilde plant zijn die bescherming verdient of een sterk uitbreidende  exoot die een kopje kleiner gemaakt zou moeten worden.

Daarnaast verlenen we ook medewerking aan het monitoren van de muurplanten en hebben we speciale aandacht voor de stadsplanten in Breda. Jaarlijks houden we bij hoeveel verschillende wilde/verwilderde soorten er  sinds 2012 zijn aangetroffen. Inmiddels zitten we ruim boven de 1300. 

Als groep nemen we ook jaarlijks deel aan de eindejaarsplantenjacht van Floron. Verder voeren leden van de werkgroep inventarisaties uit voor gemeente Breda en Staatsbosbeheer

Wat wordt er met de gegevens gedaan?

De verzamelde gegevens geven we door aan de Verspreidingsatlas die er voor zorgt dat deze, na controle door specialisten,  worden opgenomen in de Nationale Databank voor Flora en Fauna (NDFF). Vele natuurbeherende instanties zoals Staatsbosbeheer, ecologische afdelingen van gemeenten, maar ook partijen zoals projectontwikkelaars  maken gebruik van deze  gegevens bij het maken van hun (beheer)-plannen.

Daarnaast gebruikt Floron de  verzamelde gegevens om te zien hoe het staat met de wilde planten in Nederland. Op de Verspreidingsatlas kun je deze veranderingen per soort bekijken. Ook de nieuwe Rode lijstsoorten worden op basis van deze data opgesteld.

Cursussen

Daarnaast verzorgen we met enige regelmatig cursussen of themadagen over wat meer ingewikkelde families of groepen van planten  zoals de uitgebreide grassenfamilie (zegge, russen, biezen en grassen) en waterplanten.

Inventarisatie-excursies

In het groeiseizoen komt de plantwerkgroep elke dinsdagavond bijeen (van 19.00 uur tot donker) . Hoewel we wel een jaarprogramma hebben wordt er wekelijks bekeken welke gebied we gaan bezoeken. Op deze manier kunnen we beter inspelen op de huidige situatie. Soms lukt het om km-hok  op een avond in zijn geheel te bezoeken. Soms is het nodig om toch nog een avond terug te keren. We starten half april en stoppen weer half september. Daarnaast spreken groepsleden onderling af om een aantal km-hokken wat verder weg van Breda te bezoeken.

Wil je een paar keer meelopen of heb je belangstelling? Laat het even weten en we houden je op de hoogte van onze wekelijkse activiteiten.

Coördinator: Jacques Rovers

Mobiel:   06-12410822
of stuur een e-mail naar breda@knnv.nl of rechtstreeks naar plantenwerkgroep@breda.knnv.nl

Interessante websites

https://www.verspreidingsatlas.nl/

https://www.floron.nl/

Stadsplanten – Urbane flora van Nederland (https://www.stadsplanten.nl/)

Verslagen en berichten:

2023 Kort verslag van de inventarisatie vaatplanten Galderse heide

Galderse Heide geschiedenis door Charles Schils

Voorstel nulmeting Galderse Heide door Charles Schils

Bericht van plantenwerkgroep 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag Plantenwerkgroep 2021

Verslag activiteiten 2021

Het verslag over 2020 is hier te vinden

Presentatie tijdens nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Het verslag over 2019 is hier te vinden.

Lees ook het verslag van Charles Schils: Op zoek naar de Emelenberg 
en een verslag over 2018 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is PICT3689c.jpg