Plantenwerkgroep

Wat doet de plantenwerkgroep?

We gaan systematisch na welke wilde planten in de omgeving van Breda voorkomen. Het betreft planten in de natuurgebieden, maar ook planten die de stad als optimaal groeigebied hebben uitgekozen. Zo kunnen we de ene week in de Binnenpolder bij Terheijden vertoeven en inventarisatiewerk doen voor Staatsbosbeheer en de week daarop kijken wat er tussen de stoeptegels groeit in de binnenstad van Breda. In beide gevallen doen we verrassende ontdekkingen. De verzamelde gegevens geven we door aan instanties die hiervoor belangstelling hebben zoals Floron en natuurbeherende organisaties als Staatsbosbeheer. Via de Verspreidingsatlas zijn deze data terug te vinden.

Cursussen

Daarnaast verzorgen we cursussen over wilde planten voor beginners en gevorderden. Zo was er in 2016 een cursus Wilde planten voor beginners die in 2017 een vervolg krijgt in de vorm van een cursus Wilde planten in het West-Brabants landschap. Ook in 2020 is een basiscursus wilde planten georganiseerd. Deze is digitaal uitgevoerd. In 2021 start er weer een nieuwe cursus.

Klik hier voor informatie over de cursus 2021

Bijeenkomsten

In het groeiseizoen komt de plantwerkgroep elke dinsdagavond bijeen, aangevuld met bijeenkomsten in overleg met de groepsleden. De groep is groeiend en bestaat inmiddels uit 20 personen.
Wil je een paar keer meelopen of heb je belangstelling? Laat het even weten en we sturen het programma.

Verslagen en berichten:

Verslag activiteiten 2021

Het verslag over 2020 is hier te vinden

Presentatie tijdens nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Het verslag over 2019 is hier te vinden.

Lees ook het verslag van Charles Schils: Op zoek naar de Emelenberg 
en een verslag over 2018 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is PICT3689c.jpg


Coördinator: Jacques Rovers tel. 076-5875353
of stuur een e-mail naar breda@knnv.nl