Verslag Plantenwerkgroep 2020

Kort jaarverslag plantenwerkgroep 2020

Helaas was het niet mogelijk om in 2020 als werkgroep in het veld  te gaan.

De inventarisaties in de regio Breda zijn overigens wel doorgegaan, maar slechts in kleine groepjes. Meerdere leden  hebben elkaar opgezocht om zo toch  het veld in te kunnen gaan.  Gezien het aantal gestreepte km-hokken heeft Corona zeker geen negatieve uitwerking gehad op de inventarisaties.

Het was wel lastig om de samenhang binnen de plantenwerkgroep in stand te houden. We hebben geprobeerd om elkaar op de hoogte te houden van de waarnemingen.

Hopelijk hebben we het komende jaar weer meer mogelijkheden.

Inventarisatie in gemeente Breda

Al vanaf 2010 houden we jaarlijks bij hoeveel wilde planten soorten er in de gemeente Breda voorkomen. Het begrip wilde plantensoorten dient in de meest brede zin te worden beschouwd. Uitgangspunt is opname in de soortenlijst van de Verspreidingsatlas. Ook verwilderde  incidenteel voorkomende (tuin)-planten behoren hiertoe. Dit jaar is de lijst noodzakelijkerwijs flink herzien door het uitkomen van de nieuwe Heukels.  Ook zijn er nog een aantal wat oudere vondsten voornamelijk uit het westelijk deel van de gemeente in de lijst opgenomen.

Inmiddels staat het aantal genoteerde planten al ruim boven de 1300. Er wordt nog aan de lijst gewerkt.

Verder hebben leden van de plantenwerkgroep een digitale wilde plantencursus verzorgd.

Het totaal aantal deelnemers bedroeg 17, waarvan 7 cursusleden

Gelukkig was het mogelijk om toch nog enkele fysieke bijeenkomsten te organiseren. Hieraan was vanuit de deelnemers duidelijk behoefte.

Breda, 22 januari 2021

Jacques Rovers, coördinator Plantenwerkgroep