Zoogdierenwerkgroep

In 2015 kwamen we er achter dat er in Breda en omgeving zeer weinig mensen wonen die waarnemingen verzamelen van al die leuke viervoeters. Dus hebben we een werkgroep zoogdieren in het leven geroepen met als doel om zoveel mogelijk waarnemingen te verzamelen van zoogdieren op een zo leuk mogelijk manier in de gemeente Breda.

Wat doet de werkgroep dan?

De werkgroep zoogdieren verzamelt op verschillende manieren zoveel mogelijk waarneming van zoogdieren.

Muizenvallen: De werkgroep heeft de beschikking over 80 muizenvallen (lifetraps). In het najaar worden deze vallen gedurende enkele weken in een natuurgebieden geplaatst om te kijken welke soorten worden aangetroffen.

Faunapassages: Onder wegen zijn diverse buizen aangebracht of zijn er loopplanken in duikers aangebracht om dieren veilig naar de andere zijde te krijgen. De werkgroep heeft de beschikking over diverse wildcamera’s en handige steunen om te onderzoeken welke dieren gebruik maken van deze faunapassages.

Vleermuizen: De werkgroep heeft de beschikking over enkele goede batdetectors en batloggers en inventariseert daarmee enkele gebieden per jaar.

Hopping Camera’s: Dit jaar gaat ook begonnen worden met het project Hopping camera’s. De VZZ heeft een protocol voor wildcamera’s in de tuin van particulieren. Het idee is om een aantal wildcamera’s een week uit te lenen aan een bewoner om vervolgens zoveel mogelijk locaties binnenstedelijk te inventariseren.

Verslagen en berichten:

Verslag 2018 

Filmpjes van waarnemingen

Ga je mee op zoek naar bijzondere dieren? Helpen kan bijna altijd!

Heb je altijd al willen weten welke bijzondere dieren er bij jouw in de wijk of zelfs in je tuin voorkomen? Wij ook!!!! We altijd op zoek naar enthousiaste mensen. Je kunt bijna altijd helpen, zelfs zonder enige voorkennis. Dus heb je interesse om deel te nemen aan 1 of meerdere activiteiten van de werkgroep, wil je een keer meelopen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op door en email te sturen naar: werkgroepzoogdierenknnvbreda@outlook.com

Bevers in Breda

 Verslag 2018