Realisatie EVZ Boomkikker

Stap voor stap wordt de Ecologische Verbindingszone (EVZ) tussen de vliegbasis Gilze-Rijen en het Chaams Broek gerealiseerd.
In totaal strekt de EVZ zich uit over 12 kilometer, waarvan 8 kilometer over grondgebied van de gemeente Breda loopt.
Na de stapsteen Leyweg en de stapsteen Eikberg was het aan het eind van de afgelopen zomer de beurt aan de stapsteen langs de Woestenbergseweg aan de zuidoostkant van Bavel.
Deze stapsteen ligt even ten noorden van de A58. Komende van het noorden kunnen de boomkikkers, en ook andere dieren, hier nog even bijtanken voordat ze de A58 willen oversteken. Daartoe moet het viaduct dat Bavel verbindt met het St Annabosch nog wel een ecologisch verantwoorde strook krijgen.

De stapsteen Woestenberg is verbonden met de stapsteen Eikberg via een faunapassage onder de Gilzeweg.
Op dit moment is een belangrijk deel van het werk afgerond. Er liggen twee forse poelen in een kale vlakte. De landhabitat moet nog worden aangelegd. Er komen kleine loofhoutopstandjes in combinatie met stobbenwallen. Tussen de stobben zullen bramen worden geplant. Hierdoor zullen de stobbenwallen in de toekomst een dicht braamstruweel vormen. Dit zal een schuil-, nest- en foerageergebied vormen voor de fauna, in het bijzonder de boomkikker.